November: “De toverstok die mensen samen doet werken”

In november sprongen twee activiteiten eruit voor veel muzikanten: ons traditioneel Ceciliafeest en de jaarlijkse Vredesviering. Het Ceciliafeest was een fijn samenzijn voor muzikanten en hun familie en in de Vredesviering konden we de wortels van onze vereniging opnieuw op een mooie manier eren.

Vredesviering

Op de Vredesviering kwamen we opnieuw samen om de slachtoffers van de Wereldoorlogen te herdenken. Zoals gewoonlijk waren heel wat verschillende mensen en groepen aanwezig. De Angelicaanse kerk nam mee deel aan de oecumenische viering, de burgemeester en enkele van zijn gemeenteraadsleden waren erbij, de oudstrijdersverenigingen tekenden present. Het is en blijft een belangrijk gebeuren voor onze harmonie, die uit een oudstrijdersbond is ontstaan.

De harmonie speelde een passend programma in de Koolkerkse Sint-Niklaaskerk, twee opvallende stukken waren Londonderry Air (‘O Danny Boy’), waarvoor onze euphoniumspelers naar voor kwamen als solisten, en Abide with me, gearrangeerd door muzikant Michiel Van Mulders en met als solist-tenor Dirk Insleghers van het Muziekatelier. Heel memorabel was ook de preek van pastoor Carmino, die het had over de dirigeerstok die op zichzelf niets kan maar haast een toverstokje is als ze mensen doet samenwerken.

Als we verandering willen zien in de wereld, dan moeten we het zo doen, door zelf actief anderen in beweging te brengen.

E.H. Carmino Bohez

Na de viering marcheerde de harmonie naar het monument op het Dorpsplein. Hier hoorden we enkele speeches, legden we verschillende kransen neer en luisterden we naar een beklijvend Ten Velde door trompettisten Eric en Jonas samen. Het was opnieuw een geslaagde Vredesviering!

Onze jaarlijkse Happening is door de bekende omstandigheden afgelast, maar als alternatief verkopen we op 4 december wel kerstbomen. Binnenkort vind je op de website ook onze activiteiten voor volgend jaar!