Op een muzikaal 2023!

De harmonie zette het nieuwe jaar in met de ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie. Op de ledenvergadering stelde het bestuur de stand van zaken voor. Ook was er tijd om in te gaan op opmerkingen en suggesties van muzikanten. Enkele bestuursleden stelden hun werkveld voor. De vooruitzichten zijn goed!

Na de vergadering was het tijd voor de receptie, waarop ook de ereleden waren uitgenodigd. Onder het toeziende oog van Piet Delanghe (Fedekam West) en schepen Jasper Pillen reikte onze voorzitter de ‘lintjes’ uit voor muzikanten die een lidmaatschapsjubileum vierden (om de vijf jaar). Ook werden er eretekens van Fedekam West uitgereikt. Een van die eretekens was een schaal voor onze oud-dirigent Hans Delanghe. Hij kreeg die voor zijn uitzonderlijke verdienste in de muziekwereld. Een erg uitzonderlijk eer!

We vermelden ook graag Eric Verbrugge die maar liefst 65 jaar lid is van onze vereniging en al die tijd al cymbalen speelt. Ook de lesgevers van ons muziekonderwijs werden vermeld en kregen een geschenkje. Onze dirigent Christoph ontving dan weer een nieuwe hoge stoel om op te zitten aan de dirigentenpupiter. Ongetwijfeld zal hij hier nog veel plezier aan beleven!

Daarna waren er hapjes van Didier en zijn team en kon ieder elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar.